වස විස නැති රටක් කෘෂිකාර්මික අධ්‍යාපන හා වෙළෙඳ ප්‍රදර්ශනය

Image Gallery
2016 මාර්තු 06 දිනයේ සිට 08 දින දක්වා කොළඹ බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ දී පෙරවරු 10.00 සිට රාත්‍රී 9.00 දක්වා “වස විස නැති රටක්” කෘෂිකාර්මික අධ්‍යාපන හා වෙළෙඳ ප්‍රදර්ශනය පවත්වන ලදී.

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ප්‍රදර්ශනය ආරම්භ වූ අතර සුරක්ෂිත ආහාර හා තිරසාර ගොවිතැන යන සංකල්පය ක්‍රියාවට නංවමින් වස විස නැති රටක් ජාතික වැඩපිළිවෙල දියත් කිරීමද ප්‍රදර්ශණය අතරතුරදී සිදු කරන ලදී. 

ශ්‍රී ලංකාව වස විස වලින් තොර හරිත දිවයිනක් බවට පත් කර සැමට වස විස නැති ආහාර සැපයීම සඳහා වු රජයේ ප්‍රතිපත්තිය මත පදනම්ව තුන් අවුරුදු ජාතික සැළැස්මක් මෙහිදී හඳුන්වාදුනි.

මෙම ප්‍රදර්ශණය වෙනුවෙන් පශ්චාත් අස්වැන්න පිළිබඳ තාක්ෂණ ආයතනයද, කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රදර්ශන සංකීර්ණය තුල ප්‍රදර්ශණ කුටියක් ඉදිරිපත් කරණ ලදී. එහිදී දේශීය ආහාර රටාවට අනුකූලව සහල් පිටි ආශ්‍රිත ආහාර සකස් කර ගැනීම, විද්‍යානුකූල ක්‍රම මඟින් එළවළු හා පළතුරු විජලනය හා ඒවායින් වස විස නැති අයුරින් අගය එකතු කල ආහාර වර්ග නිශ්පාදනය, ඉඟුරු වලින් අගය එකතු කල ආහාර නිපැයුම, සහල් පිටි යොදා අයිස් ක්‍රීම් නිශ්පාදනය වැනි දෑ පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබා දෙන ලදී.
logo
white bg